chuối tiêu chín (ai có chuối xiêm càng ngon)," /> chuối tiêu chín (ai có chuối xiêm càng ngon)," />

CHUỐI TIÊU CHÍN LÀM MÓN GÌ

  -  
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"chuối","chín","tiêu">">
chuối tiêu chín (ai tất cả chuối xiêm càng ngon)