Đổi Mới Công Tác Thi Đua Khen Thưởng

  -  
*
Liên hệ
*
Sơ đồ trang
*
English


Bạn đang xem: đổi mới công tác thi đua khen thưởng

*

Trang chủ Tin tức - sự kiện Tin sở, ngành
Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khen thưởng. 

Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tháng 9-2021.

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khen thưởng đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Đến nay, tỉnh đã triển khai rà soát, điều chỉnh đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc xét duyệt đề nghị khen thưởng; xây dựng và áp dụng nghiêm túc quy trình khen thưởng (ISO 9001-2015) trong tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ khen thưởng; công bố Quyết định của UBND tỉnh về bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện lĩnh vực thi đua, khen thưởng; triển khai thủ tục giao nhận hồ sơ thi đua khen thưởng tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Thực hiện công khai danh sách các tập thể, cá nhân được xét đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ trong thời gian 10 ngày trước khi trình Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh xem xét. Chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh nghiêm túc thực hiện sử dụng “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử ngành Thi đua - Khen thưởng” đảm bảo đúng quy trình, liên thông cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng của tỉnh với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Năm 2020, UBND tỉnh đã chuyển 19 bộ thủ tục hồ sơ điện tử (tương ứng với 19 bộ hồ sơ) trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, đảm bảo tương ứng với hồ sơ giấy được chuyển lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng nhất là ở cơ sở, để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, khó khăn vướng mắc; khuyến khích động viên những mô hình hay, cách làm tốt; chấn chỉnh những việc làm chưa đúng, đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. 

Nét mới trong công tác khen thưởng là UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc công tác xét duyệt, đề nghị khen thưởng. Việc khen thưởng thành tích trong các phong trào thi đua; khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân điển hình xuất sắc; chú trọng khen thưởng các điển hình tiên tiến là hộ gia đình, nông dân, công nhân, người lao động trong các lĩnh vực. Cụ thể, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố phát hiện và xét đề nghị khen thưởng các gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội; nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 2 năm trở lên được cấp huyện công nhận, giúp đỡ hộ nông dân khác giảm nghèo và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh phát hiện và xét đề nghị khen thưởng công nhân, người lao động có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, có sáng kiến trong lao động, sản xuất được công nhận và áp dụng mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị; có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Năm 2020, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 340 tập thể và cá nhân là các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực thuộc các ngành, đơn vị, địa phương; xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen cho 19 tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi.

Xem thêm: Pharmaton Là Thuốc Pharmaton Có Tác Dụng Gì Đối Với Sức Khỏe?


Xem thêm: Viên Nghệ Đen Mật Ong Có Tác Dụng Gì ? Cách Dùng Nghệ Đen Đúng Cách, Tốt


Bên cạnh đó, công tác khen thưởng thành tích kháng chiến cũng được UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương giải quyết dứt điểm. Hiện nay số lượng hồ sơ còn tồn đọng chưa trình khen thưởng do có sự sai lệch giữa hồ sơ quản lý liệt sĩ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và hồ sơ kê khai của các đối tượng đề nghị phong tặng và truy tặng... đang tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều con là liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đặc biệt, việc khen thưởng thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, đấu tranh phòng chống tội phạm, trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh… được quan tâm. Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND tỉnh đã khen thưởng đột xuất 21 tập thể và 26 cá nhân các lực lượng Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh có thành tích trong thực hiện mô hình phong trào “Khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2016-2021; triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Nam Định; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng pháo, tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu; đấu tranh, triệt xóa đường dây có dấu hiệu phạm tội mua bán người, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản; đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn biên giới biển tỉnh. Những hành động đẹp từ đời thường cũng được các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm phát hiện khen thưởng kịp thời. Trong đó, hành động đỡ cháu bé bị rơi từ ban công tầng 2 của gia đình xuống đất khi đi ngang qua nhìn thấy mà không hề nghĩ đến trả ơn của anh Lương Thanh Hà, tổ dân phố số 9 phường Văn Miếu (thành phố Nam Định) đã được đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, khen ngợi. Tiếp đó, UBND thành phố Nam Định cũng đã quyết định khen thưởng đột xuất cho anh Hà…

Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng đã kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thời gian tới các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới; tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cấp cơ sở. Bên cạnh đó, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác khen thưởng./.