Followed by nghĩa là gì

  -  
He had the feeling he was being followed (= someone was going after hyên ổn to lớn catch him or see where he was going).

Quý khách hàng đang xem: Followed by tức thị gì

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ thanglon77.com.dế yêu.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.

khổng lồ read the notes or words of a piece of music or writing at the same time as they are being played or saidIf you follow a particular person on a social media website (= a trang web where people can publish their thoughts, photographs, information about themselves etc.), you choose lớn see everything that person posts (= publishes) on the website.To follow someone is also lớn move along after a person in order lớn watch where that person is going: Fuel prices for transporting goods have increased, so it would follow that those prices are getting passed on khổng lồ customers.follow a policy/a procedure/guidelines At the enquiry inkhổng lồ the crash, the airline said that normal procedure had been followed.follow sb"s example/lead When the company announces its price increases, many of its competitors are expected lớn follow its lead.We expect that fund managers will take a lead by coming out in favour of one of the banks, at which point undecided investors will follow suit. Các quan điểm của những ví dụ không biểu thị quan điểm của các biên tập viên thanglon77.com.điện thoại thanglon77.com.dế yêu hoặc của thanglon77.com University Press xuất xắc của những đơn vị trao giấy phép.


Bạn đang xem: Followed by nghĩa là gì

*

*

*Xem thêm: 5 Món Ngon Từ Cá Quả Nấu Gì Ngon Từ Cá Quả, Scoville Scale

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập thanglon77.comle English thanglon77.comle University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications


Xem thêm: Top 10 Đánh Bài Online Trên Zing Mới Nhất 2021, Cổng Game Giải Trí Zingplay

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 #verifyErrors

message