Máy Biến Thế Dùng Để Làm Gì

  -  

Vì vật dụng đổi thay ráng là phần lớn thiết bị có tác dụng chuyển đổi điện áp (luân phiên chiều) cùng ko làm cho biến hóa tần số của nó.
Bạn đang xem: Máy biến thế dùng để làm gì

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong mạch (RLC) mắc thông suốt, độ lệch pha thân mẫu điện cùng hiệu điện nỗ lực sinh sống hai đầu đoạn mạch prúc thuộc:


Trong mạch luân phiên chiều nối liền thì dòng điện nkhô giòn giỏi chậm rãi trộn so với hiệu năng lượng điện gắng sinh sống hai đầu của đoạn mạch là tuỳ thuộc:


Cho một mạch năng lượng điện chuyển phiên chiều bao gồm (RLC) mắc thông liền. Hệ số công suất (cosvarphi = m 0) lúc và chỉ còn khi:


Trong đoạn mạch RLC, mắc tiếp liền vẫn xảy ra hiện tượng lạ cộng tận hưởng. Tăng dần tần số loại năng lượng điện và không thay đổi các thông số kỹ thuật của mạch, Tóm lại nào sau đó là ko đúng?


Một mạch điện bao gồm (R = 60Omega ), cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm (L = frac0,4pi H) với tụ điện có điện dung (C = frac10^ - 4pi F) mắc tiếp liền, biết (f = 50Hz).Tính tổng trlàm việc trong mạch, và độ lệch sóng giữa (u) với (i)?

(cosvarphi)


Mạch điện gồm cuộn dây có năng lượng điện trsinh sống (R = 30Omega ) , cuộn cảm thuần gồm thông số từ bỏ cảm (L = frac0,6pi H) mắc thông liền vào tụ điện có điện dung (C = frac100pi mu F). Điện áp thân nhị đầu đoạn mach thay đổi thiên ổn định cùng với tần số (50Hz). Tổng trở của đoạn mach có giá trị là:


Cho đoạn mạch (RC) mắc thông suốt vào nguồn điện luân phiên chiều. Biết (R = 30Omega ), với những điện áp nlỗi sau: (U_R = 90V), (U_C = 150V), tần số mẫu năng lượng điện là (50Hz). Hãy kiếm tìm năng lượng điện dung của tụ:


Một cuộn dây bao gồm năng lượng điện trsống thuần (40Omega ). Độ lệch pha thân điện áp nhị đầu cuộn dây và loại điện qua cuộn dây là (45^0). Tính cảm chống và với tổng trngơi nghỉ của cuộn dây?


Mạch (RLC) mắc nối liền bao gồm (C = dfrac10^ - 4pi F); (L = dfrac1pi H). Mạch điện trên được mắc vào dòng xoáy năng lượng điện vào mạch luân phiên chiều tất cả (f) đổi khác. Tìm (f) nhằm cái điện vào mạch đạt giá trị cực đại?


Mạch (RLC) mắc nối liền khi để vào nhì đầu mạch hiệu năng lượng điện nuốm luân phiên chiều (U m = m 50 m V) thì độ mạnh chiếc năng lượng điện vào mạch là (2A). Biết độ lệch pha giữa (u) và (i) là (dfracpi 6), quý giá năng lượng điện trnghỉ ngơi trong mạch điện là:


Mạch (RLC) mắc tiếp nối có (L) biến đổi được mắc vào mạch năng lượng điện (200V m - m 50 m Hz). lúc hiện tượng cộng hưởng trọn xảy ra công suất trong mạch là (100W). Tìm điện trsinh hoạt trong mạch?


Điện trsống (R = 30Omega ) và một cuộn dây mắc tiếp nối cùng nhau. lúc đặt hiệu năng lượng điện cầm không thay đổi (24V) vào nhì đầu mạch này thì mẫu năng lượng điện qua nó là (0,6A). Lúc đặt một hiệu năng lượng điện thay xoay chiều gồm (f m = m 50Hz) vào hai đầu mạch thì loại điện vào mạch lệch pha (45^0) đối với hiệu điện cố này. Tính năng lượng điện trlàm việc thuần (r) và (L) của cuộn dây?


Mạch gồm (2) vào (3) thành phần (R,L,C) nối liền. Hiệu năng lượng điện cố ngơi nghỉ nhị đầu mạch với loại điện trong mạch là (u = 50sqrt 2 sin left( 100pi t ight)V) với (i = 2sqrt 2 mcosleft( 100pi t - dfracpi 2 ight)A). Hai phần tử sẽ là phần đông phần tử:


Trong một đọan mạch (R,L,C) mắc tiếp nối, theo lần lượt Gọi (U_0R,U_0L, m U_0C) là hiệu điện cụ cực đại giữa nhì đầu năng lượng điện trsinh hoạt, cuộn dây, tụ năng lượng điện. Biết (2U_0R = m U_0L = m 2U_0C) . Xác định độ lệch pha thân độ mạnh mẫu năng lượng điện cùng hiệu năng lượng điện thế?


Một đoạn mạch luân phiên chiều gồm một năng lượng điện trở thuần (R = 100Omega ), cuộn cảm thuần bao gồm độ từ cảm (L = dfrac1pi H) và một tụ năng lượng điện gồm năng lượng điện dung (C = dfrac10^ - 42pi F) mắc thông suốt thân hai điểm gồm hiệu điện cầm cố (u = 200sqrt 2 mcosleft( 100pi t ight)V) . Công suất của mạch khi đó có giá trị là:


Đặt vào cuộn dây gồm năng lượng điện thsinh hoạt thuần (r) với độ từ cảm (L) một hiệu năng lượng điện cụ (u = U_0cos100pi t m left( V ight)). Dòng năng lượng điện qua cuộn dây là (10A) cùng trễ trộn (dfracpi 3) so với (u). Biết năng suất tiêu hao trên cuộn dây là (P m = m 200W). Giá trị của (U_0) bằng:


Mạch (RLC) tiếp liền. Cho (U = m 200V); (R = 40sqrt 3 Omega ); (L = dfrac0,5pi (H)); (C = dfrac10^ - 39pi (F)); (f = 50Hz). Cường độ hiệu dụng vào mạch là:
Xem thêm: Nên Ăn Gì Trước Khi Uống Rượu Để Lâu Say, Tăng Tửu Lượng? Nên Ăn Gì Trước Khi Uống Rượu

Mạch tất cả năng lượng điện trnghỉ ngơi, cuộn thuần cảm và tụ năng lượng điện thông suốt. Biết hiệu điện cụ hiệu dụng là (U_R = 120V), (U_C = m 100V),(U_L = m 50V). Nếu mắc thêm 1 tụ năng lượng điện có điện dung bởi cực hiếm cùng tuy vậy tuy nhiên cùng với tụ điện nói bên trên thì hiệu điện thế trên năng lượng điện trnghỉ ngơi là bao nhiêu? Coi hiệu điện nắm nhì đầu mạch là không đổi.


Dòng năng lượng điện chạy qua đoạn mạch luân phiên chiều có dạng (i = 2cos100pi tleft( A ight)), hiệu năng lượng điện cố thân hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là (12V) với nhanh chóng pha (dfracpi 3) so với chiếc điện. Biểu thức của hiệu năng lượng điện cầm cố giữa nhì đầu đoạn mạch là:


Điện trlàm việc (R = 80Omega ) tiếp nối cùng với cuộn thuần cảm (L = dfrac0,8pi left( H ight)) vào hiệu điện cầm (u = 120sqrt 2 mcosleft( 100pi t + dfracpi 4 ight)V). Biểu thức cái điện trong mạch là:


Một mạch năng lượng điện luân chuyển chiều tất cả các linh kiện lý tưởng phát minh (R,L,C) mắc tiếp liền. Tần số góc riêng của mạch là (omega _0), điện trsinh sống (R) hoàn toàn có thể biến hóa. Hỏi rất cần phải đặt vào mạch một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có giá trị hiệu dụng ko đổi, gồm tần số góc (omega ) bằng từng nào nhằm điện áp hiệu dụng (U_RL) ko nhờ vào vào (R)?


Đoạn mạch luân chuyển chiều (RLC) tiếp nối bao gồm tụ (C) biến đổi được.(U_R = 60V,U_L = 120V),(U_C = 60V). Ttuyệt thay đổi tụ (C) để điện áp hiệu dụng hai đầu (C) là (U"_C = 40V) thì điện áp hiệu dụng nhì đầu năng lượng điện trsống (R) bằng:


Một đoạn mạch có cuộn dây có điện trsinh sống thuần (r = 10Omega ) cùng độ từ cảm (L = frac0,1pi H) mắc nối liền cùng với điện trnghỉ ngơi thuần (R = 20Omega ) cùng tụ điện (C = frac10^ - 34pi F). Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một hiệu năng lượng điện cầm (u = 180sqrt 2 mcosleft( 100pi t ight)V). Độ lệch pha của hiệu điện nuốm thân nhì đầu cuộn dây và nhì đầu tụ điện là:


Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng (60V) vào nhị đầu đoạn mạch (R, m L, m C) mắc nối liền thì độ mạnh dòng điện qua đoạn mạch là (i_1 = I_0 mcosleft( 100pi t + dfracpi 4 ight)A). Nếu ngắt vứt tụ điện C thì độ mạnh loại điện qua đoạn mạch là (i_2 = I_0 mcosleft( 100pi t - dfracpi 12 ight)A). Điện áp nhì đầu đoạn mạch là:


Đoạn mạch (RLC) bao gồm (L) thay đổi được mắc vào mạng năng lượng điện chuyển phiên chiều tất cả hiệu điện thay không thay đổi. Viết cách làm xác minh (Z_L) để hiệu năng lượng điện ráng hai đầu tụ năng lượng điện đạt cực đại?


Đoạn mạch (RLC) gồm (R) thay đổi được mắc vào mạng năng lượng điện chuyển phiên chiều bao gồm hiệu điện nạm ko thay đổi. Xác định (R) để hiệu năng lượng điện vắt nhì đầu cuộn cảm đạt rất đại?


Mạch (RLC) tất cả (R = 20Omega ,L = dfrac0,4pi H) và tụ năng lượng điện (C) hoàn toàn có thể đổi khác. Mắc mạch điện trên vào mạng năng lượng điện (220V - 50Hz). Tìm giá trị của (C) để (U_R) đạt cực hiếm cực đại?


Mạch (RLC) mắc theo trang bị từ có(L) biến hóa, (R = 50 m Omega ,C = frac10^ - 4pi F). Mắc mạch điện trên vào mạng điện chuyển phiên chiều (220 m V m - m 50 m Hz). (L) biến đổi nhằm (U_RL_ mmax), giá trị của (L) lúc ấy là:


Một sản phẩm công nghệ thay đổi áp, quận sơ cấp gồm (200) vòng, cuộn trang bị cấp tất cả (100) vòng. Nếu cuộn vật dụng cấp cho bao gồm hiệu điện vắt (200V) thì cuộn sơ cấp cho gồm hiệu điện cầm cố đầu vào là bao nhiêu?


Điện áp cùng cường độ chiếc điện làm việc cuộn sơ cung cấp là (220V) với (0,5A) , làm việc cuộn lắp thêm cấp là (20 m V) cùng (6,2A). Biết hệ số hiệu suất ngơi nghỉ cuộn sơ cấp cho bởi (1), nghỉ ngơi cuộn sản phẩm cấp cho là (0,8). Hiệu suất của máy thay đổi áp là tỉ số thân năng suất của cuộn thứ cung cấp với của cuộn sơ cấp là?


Người ta truyền thiết lập năng lượng điện chuyển phiên chiều một trộn từ 1 trạm vạc điện cách nơi tiêu trúc (10km). Dây dẫn làm bằng sắt kẽm kim loại bao gồm điện trngơi nghỉ suất (2,5.10^ - 8Omega .m), huyết diện (0,4cm^2), hệ số hiệu suất của mạch điện là (0,9). Điện áp cùng công suất truyền đi nghỉ ngơi trạm vạc năng lượng điện là (10 m kV) với (500 m kW). Hiệu suất truyền thiết lập điện là:


Người ta tính toán rằng khi truyền mua điện năng ra đi cùng với hiệu suất truyền rằng, thông số năng suất với hiệu suất hao giá tiền trên phố dây ko đổi, ví như tăng năng lượng điện áp chỗ truyền lên (2,5) lần thì máu diện dây dẫn (làm bằng cùng một chất liệu) sử dụng đối với ban đầu:


Đặt năng lượng điện áp (u = Usqrt 2 mcos2pi mft) (trong những số ấy u tính bởi V, t tính bởi s, U không đổi còn f biến hóa được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp bao gồm năng lượng điện trsinh sống thuần (R) với tụ gồm năng lượng điện dung (C) mắc tiếp nối. Khi (f m = m f_1 = m 20Hz) thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là (10,0W). Lúc (f m = m f_2 = m 40Hz) thì năng suất tiêu trúc bên trên đoạn mạch là (đôi mươi,0W) . lúc (f m = m f_3 = m 60Hz) thì công suất tiêu thú bên trên đoạn mạch là:


Trong giờ đồng hồ thực hành thực tế đo độ trường đoản cú cảm của một cuộn dây, học viên mắc thông suốt cuộn dây kia với cùng một năng lượng điện biến một quãng mạch. Đặt điện áp luân chuyển chiều tất cả tần số góc (omega ) biến đổi được vào hai đầu đoạn mạch rồi đo tổng trsinh sống Z của đoạn mạch. Hình bên là thiết bị thị biểu diễn sự phụ thuộc của (Z^2) theo (omega ^2.) Độ từ cảm của cuộn dây bằng

*


Trong tiếng thực hành, nhằm đo năng lượng điện dung C của một tụ năng lượng điện, một học sinh mắc mạch điện theo sơ vật nhỏng hình mặt. Đặt vào hai đầu M, N một điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng không thay đổi và tần số 50 Hz. Khi đóng góp khóa K vào chốt 1 thì số chỉ của ampe kế A là I. Chuyển khóa K quý phái chốt 2 thì số chỉ của ampe kế A là 2I. Biết R = 680 Ω. Bỏ qua điện trlàm việc của ampe kế cùng dây nối. Giá trị của C là

*
Xem thêm: Và Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em Lyrics, Lời Bài Hát Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em

Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 220 V vào hai đầu đoạn mạch AB nlỗi hình bên. Biết điện áp tức tốc uAMuMB lệch pha nhau (dfracpi 3), điện áp tức tốc uABuMB lệch sóng nhau (dfracpi 6.) Điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch AM

*


Đặt điện áp chuyển phiên chiều (u = U_0cos left( 100pi t - dfracpi 2 ight),,left( V ight)) (t đo bởi giây) vào nhị đầu đoạn mạch thông liền bao gồm tụ năng lượng điện có điện dung (C = dfrac0,2pi ,,left( mF ight)) và năng lượng điện trlàm việc thuần (R = 50,,Omega ). Sau thời khắc ban sơ (t = 0) một khoảng thời hạn nđính thêm tốt nhất bằng bao nhiêu thì điện tích bên trên tụ điện bởi 0?