OUT OF NOWHERE LÀ GÌ

  -  
*

Giải thích nghĩa của cụm từ "Out of nowhere"

Out of nowhere: từ đâu xuất hiện, đột ngột xuất hiện, từ được dùng để nói về một tình huống bất ngờ hoặc ai đó đột nhiên xuất hiện.

Bạn đang xem: Out of nowhere là gì

Hoặc là từ để chỉ một sự khởi đầu không chắc chắn.

Ví dụ:


She appeared out of nowhere and yelled at my face. I had no idea what happened. I was wondering what was wrong with her.

Cô ấy từ đâu xuất hiện và hét vào mặt tôi. Tôi không biết việc gì đang diễn ra. Tôi còn thắc mắc là có chuyện gì diễn ra với cô ấy.

You can not be a celebrity in one day because you are just a normal person and you can not rise to fame out of nowhere.

Bạn không thể trở thành người nổi tiếng chỉ trong một ngày bởi vì bạn chỉ là một người và bạn không thể kiếm sự nổi tiếng từ đâu hết.

She wants to start up her own business but she is out of nowhere on how to start, what to sell and should she hire the staff to help her pack the package.

Cô ấy muốn bắt đầu kinh doanh của riêng cô nhưng cô ấy đang không biết bắt đầu như thế nào, bán cái gì và cô ấy có nên thuê nhân viên phụ cô ấy gói hàng hay không.

Trong đó,  thường mang nghĩa “hết cái gì đó rồi”. 

Ex: We’ve been out of gas. So we should go out for dinner tonight. (Hết gas rồi, chúng ta nên ra ngoài ăn tối thôi)

Một số trường hợp “OUT OF” thường gặp và ví dụ:

- Out of breath: thở không ra hơi, hụt hơi

Eg: She was out of breath from climbing the stairs.

- Out of control: vượt ngoài tầm kiểm soát

Eg: Forest fires can easily get out of control.

- Out of date: hết thời, lạc hậu, lỗi thời

Eg: Suddenly, she felt old and out of date

- Out of stock: hết hàng

Eg: I’m afraid that size is out of stock now

- Out of order: bị hỏng = out of service

Eg: The copier is out of order. I think we should call the guy to fix it.

Xem thêm: Logical Và Primary Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Phân Vùng Chính Và Logic Là Gì

- Out of reach: ngoài khả năng, ngoài tầm với

Eg: The task was out of her reach, so she couldn’t complete it.

- Out of the question: không thể xảy ra

Eg: Becoming a straight A (a person who gets mark A in all subjects) is out of the question.

- Out of the blue: bất thình lình, không báo trước.

Eg: Out of the blue, she said: “Your name’s John, isn’t it?”

- Out of the hands: ngoài tầm tay/ vô kỉ luật

Eg: The police officer took the gun out of Fred’s hands.

- Out of control: ngoài tầm kiểm soát 

Eg: The computer is out ofcontrol and making funny-looking characters all over the screen.

- Out of work = jobless = unemployed: thất nghiệp

Eg: Too many people were out of work, and the economy gotinto trouble.

- Out of sight: xa mặt

Eg: “Get out of sight, or they’ll see you!” called John.

- Out of danger: thoát hiểm

Eg: C’mon. We’re not out of danger yet.

- Out of focus: mờ nhòe

Eg: What I saw through the binoculars was sort of out of focus. Thescene was out of focus.

- Out of luck: rủi ro, không may

Eg: I was out of luck. I got there too late to get aseat.

Xem thêm: # Cá Koi Là Cá Gì - Những Thông Tin Cần Biết Về Cá Koi

- Out of practice: ko rèn luyện , bỏ thực tập

Eg: I used to be able to play the piano extremely well, but nowI’m out of practice.