Think out loud là gì

  -  
*

Giải thích nghĩa cụm từ "Think out loud" 

‘Think out loud’ (tiếng Anh Mỹ) hoặc ‘Think aloud’ (tiếng Anh Anh) có nghĩa là nói ra suy nghĩ của mình.

Bạn đang xem: Think out loud là gì

Ví dụ:

Lời bài hát Think out loud của Ed Sheeran:

E.g: A friend is a person with whom I may think aloud.

(Một người bạn là người mà tôi có thể nói ra những suy nghĩ của mình với người đó.)

E.g.: “What did you say?” “Oh, nothing, I was just thinking out loud.”

(“Bạn vừa nói gì?” “À không có gì. Tôi chỉ nói ra những suy nghĩ của mình thôi.”

E.g.: Ask her to think out loud about possible reasons, and promise you will just listen and not interrupt or get angry.

(Bảo cô ấy nói ra những suy nghĩ của mình về những lý do có thể, và hứa và bạn sẽ chỉ lắng nghe mà không xen vào hoặc nổi giận.)

Vậy những câu hát của Ed Sheeran có thể dịch như sau:

I’m thinking out loud

Anh đang thổ lộ nỗi lòng anh đây

Maybe we found love right where we are..

Rằng có lẽ chúng ta đã tìm thấy tình yêu ngay chính nơi này… 

Cách dùng từ Think trong tiếng Anh


1. Think là gì?

Ta xét ý nghĩa đầu tiên của động từ think, đó là nghĩa xem xét (consider). Ta dùng think khi muốn đưa ra sự xem xét về một điều gì, ý kiến gì đó. Hoặc khi đưa ra một ý kiến đánh giá thấp, xem xét sự cần thiết hay nhu cầu của ai đó.

Ví dụ:

- I think (that) I"ve met you before.

- I don"t think Emma will get the job.

- Do you think (that) you could get me some stamps while you"re in town?

- I didn"t think much of her latest book.

- She"s always thinking of others.

Ta dùng think khi muốn lên một kế hoạch cho việc gì đó, giải quyết vấn đề hoặc thấu hiểu về tình trạng hiện tại.

Ví dụ:

- What are you thinking, Peter?

- He just does these things without thinking and he gets himself into trouble.

- You think too much - that"s your problem.

- I"m sorry I forgot to mention your name. I just wasn"t thinking.

- Think long and hard before you make any important decisions.

- I know it"s exciting, but you should think twice before you spend that much money on a vacation.

- What did you say?" "Oh, nothing, I was just thinking aloud.

Xem thêm: Những Ván Bài Thế Tiến Lên Miền Nam, Những Thế Bài Tiến Lên Miền Nam Hay Nhất 2021

Think còn được dùng khi muốn đưa ra một quyết định gì đó tiếp theo so với hiện tại.

Ví dụ:

- I"m thinking of taking up running.

- I think (that) I"ll go swimming after lunch.

- I"m thinking about buying a new car.

Think còn được dùng với ý nghĩa nhớ lại, tưởng tượng:

- I was just thinking about you when you called.

- She was so busy she didn"t think to tell me about it.

Think còn được dùng như một danh từ trong câu, mang ý nghĩa là ý nghĩ, sự xem xét một vấn đề trong một khoảng thời gian nào đó.

Ví dụ:

- Let me have a think about it before I decide.

- Have a think over the weekend and tell me what you"ve decided.

2. Cấu trúc và cách dùng think trong tiếng Anh

Chúng ta có thể dùng think để nói về việc có một ý kiến hoặc ý tưởng nào đó. Trong trường hợp này, chúng ta không hay sử dụng thể tiếp diễn:

- I think (that) she’s a very selfish person.

Không dùng: I’m thinking (that) she’s a ….

- Ryan thinks we should leave by 8 am at the latest.

- Dialogue 1:

A: What do you think about this frame?

B: To be honest, I don’t think it suits the picture.

Chúng ta dùng “think of” hay “think about” để nói về việc lên một kế hoạch hay một quyết định, ta có thể dùng thể tiếp diễn trong trường hợp này “thinking of/about + verb_ing:

- We’re thinking of moving out of London and buying a small cottage in the country.

- Thinking about returning to college?

Chúng ta dùng “Think” và “think of” với nghĩa là nhớ lại, ghi nhớ:

- I went upstairs to get something, but when I got there, I couldn’t think what it was that I wanted!

- Can anyone think of the name of the first dog that went into space?

- It’s so embarrassing when you meet someone and you can’t think of their name.

Xem thêm: Bí Quyết Chọn Đồ Đẹp Cho Phụ Nữ Tuổi 50 Mặc Gì Đẹp Và Sang Trọng Nhất

“Think about” được dùng khi muốn diễn đạt sự xem xét:

A: Are you going to change jobs?

B: I’m not sure. I’m thinking about it.

Trong một số trường hợp đặc biệt, ta cũng có thể sử dụng think hoặc don’t think để diễn tả một ý định, ý tưởng, suy nghĩ không chắc chắn nào đó: