Ask for nghĩa là gì

  -  
If you say you couldn"t ask for someone or something better, you mean that that person or thing is the best of their type:


Bạn đang xem: Ask for nghĩa là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ thanglon77.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Đá Luân Lưu Là Gì - Luật Đá Luân Lưu Được Fifa Quy Định Ra Sao

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn thanglon77.com English thanglon77.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Giáng Sinh Nên Tặng Quà Gì Cho Bạn Trai, Noel Tặng Quà Gì Cho Bạn Trai

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語