HÔ HẤP HIẾU KHÍ CÓ ƯU THẾ GÌ SO VỚI HÔ HẤP KỊ KHÍ

  -  

Câu hỏi: Hô hấp hiếu khí tất cả ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Trả lời:

Ưu thế của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí:

- Từ một phân tử glucôzơ sử dụng mang đến hô hấp, nếu nó được hô hấp hiếu khí tất cả thể tích lũy được tất cả 38 ATPhường. Trong lúc đó nếu phân tử glucôzơ này hô hấp kị khí thì chỉ tích lũy được 2 ATP.

Bạn đang xem: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí

- Như vậy, từ thuộc 1 ngulặng liệu đầu vào, hô hấp hiếu khí tích lũy được nhiều năng lượng hơn (gấp 19 lần) so với hô hấp kị khí.

Cùng Top lời giải kiếm tìm hiểu kiến thức về hô hấp ở thực vật nhé

Thực vật không có cơ quan tiền hô hấp riêng biệt. Hô hấp diễn ra trong mọi cơ quan lại của cơ thể thực vật, đặc biệt là các cơ quan liêu đang bao gồm hoạt động sinch lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa với quả đang sinch trưởng,…

I. Khái quát về hô hấp ở thực vật

1. Hô hấp ở thực vật là gì?

- Hô hấp ở thực vật là quá trình ôxi hóa sinh học (dưới tác động của enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucôzơ của tế bào sống đến CO2cùng Htrăng tròn, một phần năng lượng giải pngóng ra được tích lũy vào ATP..

- Phương trình tổng quát

C6H12O6+ 6 O2→ 6 CO2 + 6 H20 + Q (nhiệt + ATP)

*
Hô hấp hiếu khí bao gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí?" width="610">

2. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật

- Năng lượng nhiệt thải ra để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho những hoạt động sống của cơ thể thực vật.

- Năng lượng hô hấp tích lũy vào phân tử ATPhường được sử dụng cho các hoạt động sống của cây như vận chuyển vật chất vào cây, sinc trưởng, tổng hợp những chất hữu cơ (prôtêin, axit nuclêic,…), sửa chữa những hư hại của tế bào…

- Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quy trình tổng hợp các chất hữu cơ khác vào cơ thể

II. Con đường hô hấp ở thực vật


*
Hô hấp hiếu khí bao gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 2)" width="596">

1. Phân giải kị khí (đường phân cùng lên men)

- Ở thực vật, phân giải kị khí tất cả thể xảy ra trong rễ cây Khi bị ngập úng tuyệt trong hạt lúc ngâm vào nước hoặc trong các trường hợp cây thiếu ôxi.

- Phân giải kị khí gồm đường phân với lên men.

- Đường phân xảy ra trong tế bào chất, đó là quy trình phân giải phân tử glucôzơ đến axit piruvic.

*
Hô hấp hiếu khí bao gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 3)" width="591">

- Lên men là quy trình axit piruvic lên men tạo thành rượu êtylic hoặc axit lactic và giải pngóng 2 ATPhường.

2. Phân giải hiếu khí (đường phân cùng hô hấp hiếu khí)

Hô hấp hiếu khí bao gồm chu trình Crep với chuỗi truyền êlectron vào hô hấp.

- Chu trình Crep :

+ Diễn ra trong chất nền ti thể.

Xem thêm: Khi Thai 32 Tuần Cần Xét Nghiệm Những Gì ? Thai Nhi 32 Tuần

+ Khi tất cả ôxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đây axit piruvic bị ôxi hóa trọn vẹn.

*
Hô hấp hiếu khí bao gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 4)" width="350">

- Chuỗi truyền êlectron :

+ Diễn ra mạnh trong số tế bào, cơ quan tiền tất cả những hoạt động sinc lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở…

+ Hiđrô bóc tách ra từ axit piruvic trong quy trình Crep được chuyển qua chuỗi truyền êlectron.

+ Kết quả : Từ 2 phân tử axit piruvic, qua hô hấp giải phóng ra 6 CO2, 6 Hđôi mươi cùng tích lũy được 36 ATP..

III. Hô hấp sáng

- Hô hấp sáng là quy trình hấp thụ O2cùng giải pngóng CO2ở bên cạnh sáng sủa.

- Điều kiện xảy ra hô hấp sáng:

+ Cường độ ánh nắng cao

+ Ở lục lạp của thực vật C3lượng CO2cạn kiệt, O2lại tích lũy nhiều (khoảng 10 lần so với CO2)

- Quá trình: Enzlặng cacbôxilaza chuyển thành enzlặng ôxigenaza ôxi hóa ribulôzơ – 1,5 – điphôtphat đến CO2xảy ra kế tiếp nhau vào 3 bào quan : lục lạp, perôxixôm cùng ti thể.

- Hô hấp sáng tạo lãng phí sản phẩm quang đãng hợp

IV. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường

1. Mối quan tiền hệ giữa hô hấp cùng quang đãng hợp

*
Hô hấp hiếu khí gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 5)" width="593">

Quang hợp với hô hấp bao gồm mối quan tiền hệ mật thiết với nhau:

- Sản phẩm của quang đãng hợp là chất hữu cơ và ôxi cung cấp nguim liệu mang lại quy trình hô hấp

- Sản phẩm của hô hấp là cacbonic với nước là ngulặng liệu đến quang đãng hợp

2. Mối quan liêu hệ giữa hô hấp với môi trường

a. Nước

- Nước cần mang lại hô hấp, mất nước làm cho giảm cường độ hô hấp

- Đối với các cơ quan tiền ở trạng thái ngủ, tăng lượng nước thì hô hấp tăng. Muốn hạt nảy mầm cần đảm bảo đủ nước

b. Nhiệt độ

- Lúc nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn nhưng mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường.

- Sự phụ thuộc của hô hấp vào nhiệt độ tuân thủ định luật Van – Hôp : Q10= 2-3 (tăng nhiệt độ thêm 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 2 – 3 lần.

c. Ôxi

Khi nồng độ ôxi giảm xuống dưới 10 % thì hô hấp sẽ bị ảnh hưởng với khi giảm xuống 5 % thì cây chuyển quý phái phân giải kị khí.

Xem thêm: Quả Kê Gà Có Tác Dụng Gì Và Kê Gà Có Tác Dụng Gì? Kê Gà Là Gì

d. Hàm lượng CO2

CO2là sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí cũng như của lên men êtilic. Nồng độ CO2cao (> 40%) sẽ ức chế hô hấp.