KICK-OFF LÀ GÌ

  -  

Kick off meeting là gì? Là khởi động hoặc phát động, giúp doanh nghiệp khái quát về dự án, truyền đạt các mục tiêu, giải thích vai trò và trách nhiệm chung.

Bạn đang xem: Kick-off là gì


*

Project Kick-off Meeting là gì? Những điều cần chú ý

Project Kick off meeting là gì?

Project Kick off meeting được hiểu là phầnhọp khởi động dự án. Trong phạm vi PMP, Project Kick-off meeting KHÔNG phải là cuộc họp trong lúc khởi tạo dự án (Initiating) mà Project Kick-off meeting thường liên quan đến việc kết thúc lập kế hoạch (end of planning) và bắt đầu thực hiện (executing). Đây là một phần quan trọng để doanh nghiệp có thể khái quát về dự án sắp triển khai, mục đích của nó là để truyền đạt các mục tiêu của dự án, đạt được cam kết của nhóm cho dự án và giải thích vai trò và trách nhiệm của mỗi bên liên quan. Việc họp khởi động có thể xảy ra tại các thời điểm khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của dự án:

Đối với các dự án nhỏ, thường chỉ có một nhóm thực hiện việc lập kế hoạch và thực hiện. Trong trường hợp này, Project Kick-off meeting xảy ra ngay sau khi bắt đầu (initiating), trong Nhóm Quy trình lập kế hoạch (planning), bởi vì nhóm có liên quan đến việc lập kế hoạch.Các dự án nhiều giai đoạn (Multiphase) thường sẽ bao gồm một cuộc họp khởi động vào đầu mỗi giai đoạn.

Mục đích của ProjectKick-off meeting

Nhìn chung, trước khi quá trình Lập kế hoạch quản lý dự án (Develop Project Management Plan) có thể được hoàn thành và việc thực hiện dự án có thể bắt đầu, một cuộc họp khởi động dự án (Project Kick-off meeting) nên được tổ chức. Đây là một cuộc họp của các bên liên quan quan trọng đến dự án (khách hàng, người bán, nhóm dự án, quản lý cấp cao, quản lý chức năng và nhà tài trợ). Mục đích của cuộc họp này là để thông báo bắt đầu triển khai dự án, để đảm bảo mọi người đều quen thuộc với các chi tiết của nó - bao gồm các mục tiêu của dự án và vai trò trách nhiệm của các bên liên quan - và đảm bảo sự cam kết cho dự án từ mọi người. Nói cách khác, cuộc họp được tổ chức để đảm bảo mọi người đều ở trên cùng một trang, hiểu giống nhau về mục tiêu của dự án. Ngoài việc giới thiệu những người liên quan đến dự án, cuộc họp có thể xem xét các mục như cột mốc dự án, rủi ro dự án, kế hoạch quản lý truyền thông và lịch họp.

Lợi ích của Project Kick off meeting

Lợi ích của Project Kick-off meeting bao gồm nhưng không giới hạn:

Giúp cho tất cả các thành viên biết về nhauGiúp cho tất cả thành viên biết được mục tiêu của dự ánBiết được vai trò trách nhiệm của các bên liên quanCó được sự đồng thuận và cam kết của các bên liên quan quan trọng để tăng khả năng thành công cho dự ánGiúp nhóm dự án và các bên liên quan hiểu biết về mục tiêu dự án và kế hoạch quản lý dự án bao gồm phạm vi, tiến độ/cột mốc tiến độ, ngân sách, giả định, ràng buộc, … Đối với dự án nhỏ thì sẽ giúp nhóm dự án biết được kế hoạch quản lý dự án ban đầu vì trong các dự án nhỏ thì Project Kick-off meeting xảy ra ngay sau khi bắt đầu (initiating), trong Nhóm Quy trình lập kế hoạch (planning). Đối với dự án lớn thì sẽ giúp nhóm dự án biết được kế hoạch quản lý dự án chi tiết vì phần lớn việc lập kế hoạch đã hoàn thành, và Project Kick-off meeting diễn ra với các quy trình trong Nhóm quy trình thực hiện (executing).Giúp Giám đốc dự án có được sự hỗ trợ của các bên liên quan quan trọngLà cơ hội để tất cả thành viên đặt câu hỏi và được làm rõ thông tin về dự ánGiúp tất cả mọi người đều ở trên cùng một trang, hiểu giống nhau về dự án.

Xem thêm: Các Khoản Phải Thu Là Gì ? Các Khoản Phải Thu Ngắn Hạn

Trình tự các bước để có Project Kick-off meeting thành công

Bước 1: Chuẩn bị Kick off meeting

Để buổi họp Project Kick off meeting thành công, cần chọn nội dung trọng tâm để mọi người cùng thảo luận trong buổi kick-off meeting. Nội dung này nên được gửi trước cho tất cả các bên tham dự trước khi tham dự cuộc họp này. Tùy vào đặc điểm và yêu cầu của từng doanh nghiệp và từng dự án mà có thể gửi trước 24 giờ, hoặc một vài ngày/tuần.Cần lập ra chương trình nghị sự (agenda) cho buổi Project Kick-off meeting, có thể bao gồm các nội dung:Giới thiệu về dự án và lý do dự án xuất hiệnMục tiêu dự ánPhạm vi dự ánCác mốc tiến độNgân sách dự ánChất lượng dự ánĐội nhóm dự án và các bên liên quanTruyền thông dự ánRủi ro dự ánCác giả định và ràng buộcCác thông tin khác liên quan đến dự ánCâu hỏi và Trả lờiGửi trước nội dung này cho các bên tham dự buổi họp Project Kick-off meeting

Bước 2: Bắt đầu Project Kick-off meeting

Project Kick-off meeting sẽ mở màn bằng các tiết mục như văn nghệ, trò chơi tập thể, tổ chức team building, hoặc các game nhỏ cho những người tham gia nhằm mục đích tạo sự thoải mái, sự sáng tạo, để buổi họp đạt được kết quả cao nhất.Đặt ground rules cho buổi họp để buổi họp đạt hiệu quảGiới thiệu lý do tổ chức cuộc họp, nội dung chương trình buổi họp (agenda) và những vấn đề cần trao đổi trong cuộc họp

Bước 3: Dẫn dắt Project Kick off meeting

Là Project Manager, bạn cần dẫn dắt và điều hướng cuộc họp, trừ trường hợp có sếp của bạn hoặc nhà tài trợ muốn đảm nhận vai trò này.Bạn sẽ giới thiệu sơ lược về Project Charter với các thông tin như mục tiêu dự án, phạm vi cấp cao, các giả định và ràng buộc cấp cao, cột mốc tiến độ, ngân sách dự án, rủi ro cấp cao … và lý do dự án xuất hiện.Tuần tự trao đổi các vấn đề về Project Management Plan (Kế hoạch quản lý dự án) gồm mục tiêu và phạm vi dự án, các mốc tiến độ, ngân sách dự án, chất lượng dự án, đội nhóm dự án và các bên liên quan, truyền thông dự án, rủi ro dự án, các giả định và ràng buộc, các thông tin khác.Cần xác lập rõ mong đợi và mức độ hỗ trợ của các bên liên quan, nhất là các bên liên quan quan trọng. Ví dụ họ cần đạt được mục tiêu gì, cần thông tin nào trong dự án, cần báo cáo theo tần suất hàng tuần, 2 tuần hay hàng tháng…, và tìm cách gia tăng sự hỗ trợ của các bên liên quan quan trọng để có được sự đồng thuận và cam kết của các bên liên quan quan trọng nhằm tăng khả năng thành công cho dự án.

Bước 4: Kết thúc Project Kick off meeting

Phần cuối của buổi họp sẽ có thể là phần Câu hỏi và Trả lời nhằm làm rõ mọi thông tin mà các bên liên quan thắc mắc.Chốt lại buổi họp bằng biên bản cuộc họp (MOM - Minutes of Meeting) với đầy đủ thông tin cần thiết, bao gồm ít nhất là kế hoạch hành động, người phụ trách, thời hạn chót (deadline) của từng kế hoạch hành động.Gửi biên bản cuộc họp cho tất cả các bên liên quan phù hợp.

Xem thêm: Bằng B Lái Xe Gì - Bằng B2 Lái Xe Gì

Đôi lúc công cụ tương tác ảo (virtual tools) được sử dụng cho Project Kick-off meeting nếu các thành viên không thể sắp xếp tham gia tại cùng 1 địa điểm. Các công cụ có thể sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn như video conference, webinar, Skype, … Tuy nhiên phương thức họp mặt trực tiếp vẫn mang lại hiệu quả cao nhất.