TÍNH NHẤT QUÁN LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tính nhất quán là gì

*
*
*

độc nhất vô nhị quán
*

- tt. Có tính thống duy nhất từ đầu mang đến cuối, trước sau không xích míc, trái ngược nhau: công ty trương nhất quán giải quyết một cách đồng bộ.


*Xem thêm: Đường Nho Là Đường Gì - Đường Nho Là Gluxit Nào

*

*Xem thêm: Cách Nhập Code Omg 3Q Mới Nhất 2021, Cách Nhận, Nhập Code Omg 3Q Mới Nhất 2021

duy nhất quán

đồng bộ adj
consistantcoherecoherentcỗ phạt hiện duy nhất quán: coherent detectorcỗ bóc tách sóng tuyệt nhất quán: coherent detectorhệ thống liên lạc tuyệt nhất quán: coherent communication systemhệ thống truyền dẫn tốt nhất quán: coherent communication systemnăng lượng điện từ độc nhất vô nhị quán: coherent electromagnetic energysóng tốt nhất quán: coherent wavesư thu đa dạng mẫu mã tuyệt nhất quán: coherent diversity receptionsự thay đổi điệu duy nhất quán: coherent modulationsự giải điều độc nhất vô nhị quán: coherent demodulationsự suy diễn tốt nhất quán: coherent deductionsự tách bóc pha độc nhất vô nhị quán: phase coherent detectionsự tách pha độc nhất quán: coherent phase detectionsự bóc sóng nhất quán: coherent detectionsự bóc sóng tốt nhất quán: coherent demodulationtách bóc sóng nhất quán: coherent detectiontần số sóng mạng pha độc nhất vô nhị quán: phase coherent carrier frequencytia phát xạ độc nhất quán: coherent emission beamxung độc nhất quán: coherent pulsesconsistenthệ thống đồng bộ đo thời gian: consistent system of time measurementself-consistentđộ duy nhất quánconsistencetài liệu không duy nhất quáninconsistent datasố lượng giới hạn không độc nhất quáninconsistent limitkhông tốt nhất quáninconsistentnguyên tắc nhất quánconsistency principlesự nhất quáncoherencesự tốt nhất quánconsistencesự tốt nhất quánconsistencysự thu không duy nhất quánnon-coherent receptionbiểu đạt không nhất quánnon-coherent signaltính ko tốt nhất quáninconsistencytính độc nhất quáncompatibilitytính tuyệt nhất quánconsistence