Bài tập đánh dấu trọng âm

  -  
1. Những phép tắc dìm trọng âmét vuông.Đa số những danh từ với tính tự nhị âm huyết bao gồm trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm máu máy nhất:

Trọng âm là hiện tượng ngữ pháp cực kì quan trọng đặc biệt trong tiếng Anh, độc nhất vô nhị là đối với những bạn muốn ôn luyện với thi IELTS. Việc phân phát âm tốt trọng âm sẽ giúp các bạn trnghỉ ngơi nên bài bản hơn cũng như khiến tuyệt hảo mang đến hội đồng giám khảo chấm thi IELTS Speaking.

Bạn đang xem: Bài tập đánh dấu trọng âm

Việc khẳng định trọng âm những bước đầu tiên vẫn gây cản trở đến không ít bạn new làm cho quen thuộc đến hiện tượng ngữ pháp này. Biết được điều này, bài viết của bản thân mình sẽ phân một số loại những điểm đặc biệt quan trọng tuyệt nhất của khắc ghi trọng âm, những dấu hiệu nhận thấy tương tự như những ngôi trường hợp nước ngoài lệ giúp chúng ta cụ được một giải pháp khối hệ thống hơn về trọng âm. Việc lưu lại trọng âm không hề mung lung, "đoán thù bừa" xuất xắc "lựa chọn bừa" nữa, chỉ việc tinc ý là đã phân biệt được ngay lập tức.

Cuối nội dung bài viết là 150 câu Multiple Choice trọng âm kèm giải đáp để các bạn dễ dàng ôn tập cùng từ chnóng điểm đến phiên bản thân mình. Bây tiếng bọn họ hãy ban đầu vào phần thứ nhất , hầu như chú ý với quy tắc trọng âm nhất định phải ghi nhận khi thi IELTS nhé!

*

1. Những luật lệ nhấn trọng âm

LƯU Ý: Đối với gần như tự vào tiếng Anh tất cả từ có hai âm ngày tiết trlàm việc lên, bao gồm một âm huyết được nhấn mạnh vấn đề cùng với cao độ cùng trường độ lớn hơn rất nhiều âm máu còn lại. Đó chính là âm ngày tiết mang trọng âm (stress) của trường đoản cú kia. Những trường đoản cú có ba âm huyết trngơi nghỉ lên thường có thêm trọng âm phú (secondary stress) (,) được nhận nhẹ nhàng hơn so với trọng âm bao gồm (primary stress) ('). Ta thường gặp gỡ bài bác tập search từ tất cả trọng âm chủ yếu nhấp vào âm ngày tiết gồm vị trí không giống cùng với cha từ sót lại. Hình như, rất có thể bao gồm bài bác tập kiếm tìm tự gồm trọng âm lâm vào âm huyết đầu, máy hai… hoặc âm ngày tiết cuối trong mỗi từ bỏ.

1.Đa số những động từ nhị âm máu tất cả trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm máu thứ hai:

attract, begin, deny, forget, enjoy, pollute, relax...

Những ngôi trường thích hợp ngoại lệ sẽ là Mặc dù chúng nhập vai trò là động từ dẫu vậy trọng âm là rơi trúng âm tiết trước tiên.

Ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open...

2.Đa số những danh tự với tính từ nhị âm máu gồm trọng âm rơi vào cảnh âm huyết vật dụng nhất:

children, hobby, habit, labour, trouble, standard... basic, busy, handsome, lucky, pretty, silly...

Ngoại lệ: advice, reply, machine, mistake... alone, abrupt, absorbed, amazed...

Một số tự tất cả hai âm máu vừa là danh từ cùng cũng là động từ thì danh trường đoản cú tất cả trọng âm nghỉ ngơi âm huyết thứ nhất, còn động trường đoản cú thì trọng âm rơi vào cảnh âm huyết thiết bị hai.

DANH TỪ

ĐỘNG TỪ

'contrast (sự tương phản)

con’trast (tương phản)

'decrease (sự giảm)

de'crease (giảm)

'desert (sa mạc)

de'sert (rời bỏ)

'export (mặt hàng xuất khẩu)

ex'port (xuất khẩu)

'import (hàng nhập khẩu)

im'port (nhập khẩu)

'present (món quà)

pre'sent (trình bày)

'produce (thành phầm nói chung)

pro'duce (sản xuất)

'progress (sự tiến bộ)

pro'gress (tiến bộ)

'prothử nghiệm (sự bội nghịch đối)

pro'chạy thử (làm phản đối)

'rebel (kẻ nổi loạn)

re'bel (nổi loạn)

'record (hồ sơ, đĩa hát)

re'cord (khắc ghi, giữ lại lại)

'suspect (kẻ bị tình nghi)

su'spect (nghi ngờ)


Ngoại lệ: Một số tự sau vừa là danh từ cùng cồn trường đoản cú nhưng lại gồm trọng âm chính không đổi.

Xem thêm: Laissez-Faire Là Gì ? Quan Điểm Không Can Thiệp Là Gì

- ‘answer (n, V): câu trả lời/ trả lời

- ‘offer (n, v): lời đề nghị/ đề nghị

- ‘picture (n, v): bức tranh/ vẽ một bức tranh

- ‘promise (n, v): lời hứa/ hứa

- ‘travel (n, V): du lịch/ đi du lịch

- ‘visit (n, V): cuộc viếng thăm/ viếng thăm

- ad’vice (n, v): lời khuyên/ khuim bảo

- re’ply (n, v): lời đáp/ trả lời

Đối cùng với các danh tự ghnghiền được viết ngay tức khắc nhau thì trọng âm thường xuyên lâm vào âm tiết trước tiên. airport, birthday, bookcửa hàng, gateway, guidebook, filmmaker... Danh trường đoản cú ghnghiền chế tác thành tự ngữ động tự (phrasal verbs) gồm trọng âm chính lâm vào nguyên tố đầu tiên còn ngữ đụng tự khớp ứng bao gồm trọng âm chính lâm vào cảnh yếu tắc vật dụng nhì cùng hễ tự nhấn trọng âm prúc.

3.Danh từ ghép:

- ‘check-up: sự khám nghiệm cục bộ độc nhất là sức khỏe

- ‘check-in: sự đăng kí sinh hoạt khách sạn, sự đăng kí đi vật dụng bay

- ‘dropout: bạn nghỉ học tập nửa chừng

- ‘breakdown: sự hỏng máy

- ‘tryout: sự thử

- ‘walkout: sự đình công bỗng ngột

4. Ngữ đụng từ:

check ‘up, check ‘in, drop ‘out, break 'down, try 'out, walk 'out...

5 Một số tính trường đoản cú ghép tất cả trọng âm chính rơi vào tình thế nguyên tố trước tiên.

- ‘airsick: say thứ bay

- ‘airtight: kín hơi

- ‘homesick: nhớ nhà

- ‘praiseworthy: xứng đáng khen

- ‘trustworthy: xứng đáng tin cậy)

- ‘waterproof: không thấm nước...

Ngoại lệ:

- duty-’free: miễn thuế

- snow-’white: white nlỗi tuyết

*

6.Các tính từ ghxay có thành phần đầu tiên là tính từ bỏ hoặc trạng tự cùng nhân tố máy nhì tận thuộc là -ed thì trọng âm chủ yếu rơi vào tình thế yếu tố trang bị hai.

· bad-’tempered: xấu tính, dễ nổi nóng

· short-’sighted: cận thị

· ill-’treated: bị đối xử tệ

· well-’done: giỏi, được đun nấu kỹ

· well-in’formed: thông thuộc, có được thông tin

· well-’known: nổi tiếng

7.Đối cùng với các tự bao gồm chi phí tố thì nhìn tổng thể trọng âm ko thay đổi so với từ bỏ cội (tức là trọng âm ít khi rơi vào chi phí tố).

UN- im'portant unim'portant

IM- 'perfect im’perfect

IN- com'plete income'pletc

IR- re'spectivc ire'spective

DIS- con'nect discon’nect

NON- 'smokers non'smokers

EN/EX- 'courage en'courage

RE- a'rrange rea'range

OVER- 'populated over'populated

UNDER- de'veloped underdeveloped

Tuy nhiên, bao gồm một vài ngôi trường vừa lòng ngoại lệ nhất là những tự bao gồm chi phí tố under-: underlay <ʌndəleɪ> underpass /'ʌndəpɑ:s/ understatement (n) underground (adj)

8. Đối cùng với các tự có hậu tố thì đa số trọng âm không biến đổi, với ví như bao gồm sự biến hóa về trọng âm thì cũng rất có thể thay đổi về phong thái vạc âm. Các hậu tố tiếp sau đây không có tác dụng biến đổi trọng âm của từ:

-ment agree /əˈɡriː/ ðagreement /əˈɡriːmənt/

-ship relation /rɪˈleɪʃn / ðrelationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/

-ness happy /ˈhæpi/ ðhappiness /ˈhæpinəs/

-er/-or/-ant manage /ˈmænɪdʒ/ ðmanager /ˈmænɪdʒə/

-hood neighbour /ˈneɪbə/ ðneighbourhood /ˈneɪbəhʊd/

-ing excite /ɪkˈsaɪt/ ðexciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

-ies/-ize modern /ˈmɒdn / ðmodernize /ˈmɒdənaɪz/

-en length /leŋθ/ ðlengthen /ˈleŋθən/

-ful success /səkˈses/ ðsuccessful /səkˈsesfəl/

-less meaning /ˈmiːnɪŋ/ ðmeaningless /ˈmiːnɪŋləs/

-able rely /rɪˈlaɪ/ ðreliable /rɪˈlaɪəbl /

-ous poison /pɔɪzn / ðpoisonous /ˈpɔɪzənəs/

-al tradition /trəˈdɪʃn / ðtraditional /trəˈdɪʃn əl/

Chú ý: Nếu biến đổi bí quyết phân phát âm thì hậu tố có tác dụng biến đổi trọng âm của từ bỏ đó:

Environment / ɪnˈvaɪərənmənt/

Environmental /ɪnˌvaɪərənˈmentl /

9. Các danh tự tất cả hậu tố là -sion, -tion, hoặc -cian thì trọng âm chính thường xuyên rơi vào tình thế âm huyết ngay trước kia (đó là âm ngày tiết trang bị nhì từ thời điểm cuối lên).

· precision /prɪˈsɪʒn /

· communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn /

· mathematician / ˌmæθəməˈtɪʃn /

10. Các danh tự bao gồm hậu tố là -ity, -logy, hoặc -graphy thì trọng âm thiết yếu thường xuyên rơi vào tình thế âm tiết lắp thêm ba từ thời điểm cuối lên.

· ability / əˈbɪləti/

· technology / tekˈnɒlədʒi/

· geography / dʒɪˈɒɡrəfi/

11. Các tính tự tất cả hậu tố là -ic thì trọng âm bao gồm thường xuyên lâm vào hoàn cảnh âm máu ngay trước kia (chính là âm ngày tiết trang bị hai từ cuối lên).

Xem thêm: Ashamed Đi Với Giới Từ Gì - Be Ashamed Bằng Tiếng Việt

· scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ Còn phần đông tính trường đoản cú có hậu tố là -ical thì trọng âm bao gồm hay rơi vào tình thế âm tiết vật dụng cha từ cuối lên.

· electrical / ɪˈlektrɪkl /

· mathematical: /ˌmæθəˈmætɪkl /

Những từ bỏ gồm hậu tố như sau thì trọng âm bao gồm hay lâm vào cảnh âm ngày tiết cuối (chính là hậu tố đó). -ee -eer -ese -ique/-esque -ain (đối với hễ từ)

Ngoại lệ:

agree /əˈɡriː/,

trainee /treɪˈniː/

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/,

engineer /ˌendʒɪˈnɪə/

Vietnamese /ˌvɪetnəˈmiːz/

Unique /juːˈniːk/,

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/

Retain /rɪˈteɪn/,

maintain /meɪnˈteɪn/

Committee /kəˈmɪti/,

coffee /ˈkɒfi/,

employee /ˌemploɪˈiː/

*

2. BÀI TẬPhường PHẦN TRỌNG ÂM

1. A. Vietnamese B. equipment C. underst& D. volunteer

2. A. employment B. diversity C. dishonest D. difference

3. A. acceptable B. acquaintance C. friendliness D. suspicious

4. A. education B. disciplines C. influences D. customers

5. A. requirements B. applicants C. admissions D. financial

6. A. dangerous B. endangered C. pollution D. extinction

7. A. achievement B. beautiful C. suitable D. natural

8. A. excitement B. impression C. government D. production

9. A. environmental B. organization C. international D. communication

10. A. offer B. deny C. delay D. apply

11. A. conduct B. constant C. return D. dismay

12. A. habitat B. selection C. attention D. collection

13. A. breakfast B. pressure C. garbage. D. secure

14. A. supportive B. volunteer C. disabled D. obedient

15. A. overcome B. attitude C. languages D. decorate

16. A. secondary B. kingdom C. university D. forest

17. A. agriculture B. majority C. curriculum D. computers

18. A. society B. disadvantage C. informal D. opponent

19. A. perfect B. primary C. behave sầu D. enter

đôi mươi. A. reference B. September C. security D. domestic

21. A. favorite B. engineer C. pessimist D. operate

22. A. academic B. giải pháp công nghệ C. economic D. conversation

23. A. handicapped B. publiđô thị C. appropriate D. advantage

24. A. photography B. possibility C. improvement D. experience

25. A. challenge B. carry C. active D. because

26. A. aquatic B. attempting C. diseases D. interview

27. A. establish B. development C. specializing D. foundation

28. A. individuals B. significance C. prediction D. political

29. A. currency B. religion C. potential D. career

30. A. benefit B. establish C. awareness D. machines

31. A. vegetables B. policemen C. compulsory D. Americans

32. A. position B. concentrate C. explained D. existence

33. A. scientists B. thắm thiết C. secure D. effect

34. A. impossibly B. surprisingly C. unfortunately D. mentally

35. A. receive sầu B. hàng hóa C. retain D. advise

36. A. entertainment B. gorilla C. interaction D. understand

37. A. management B. successful C. example D. important

38. A. convenient B. comfortable C. incapable D. essential

39. A. cinema B. linguistics C. dependence D. excitement

40. A. tournament B. competition C. imagine D. facial

41. A. victory B. finamenu C. continent D. detective

42. A. preference B. prefer C. solar D. preferably

43. A. industry B. restaurant C. industrial D. forestry

44. A. exhausted B. energy C. colorful D. plentiful

45. A. courteous B. actively C. available D. popular

46. A. identify B. existence C. scientist D. appearance

47. A. mutual B. impolite C. politics D. forestry

48. A. obliged B. sacrifice C. determine D. enjoyable

49. A. accidents B. resources C. restaurant D. offspring

50. A. alternative sầu B. electricity C. potential D. renewable

51. A. politics B. college C. calendar D. politician

52. A. foreign B. reduce C. constant D. shortage

53. A. include B. stagnant C. resize D. invest

54. A. enterprise B. fertilize C. memorize D. surprise

55. A. species B. special C. specific D. specimen

56. A. resources B. prevention C. continue D. irrigate

57. A. abolish B. circulate C. envious D. regularly

58. A. athletic B. conference C. political D. geometry

59. A. epidemics B. initiative sầu C. humanity D. emergency

60. A. humanitarian B. durability C. individual D. economical

61. A. official B. athletics C. intensive D. synchronized

62. A. biology B. philosophy C. biological D. photography

63. A. improve sầu B. believe C. desckết thúc D. recent

64. A. primary B. identify C. chemical D. benefit

65. A. economy B. economical C. psychology D. geography

66. A. participate B. enthusiast C. enthusiastic D. psychology

67. A. pollution B. contaminant C. atmosphere D. researcher

68. A. unemployment B. energetic C. controversial D. facilities

69. A. temporary B. opponent C. delegate D. dedicated

70. A. referee B. volunteer C. refugee D. committee

71. A. adventure B. mechanic C. appointed D. service

72. A. president B. different C. enormous D. document

73. A. tolerate B. principal C. gymnasium D. excellent

74. A. compulsory B. supportive sầu C. contractual D. kindergarten

75. A. abandonment B. corporative C. dependable D. commercial

76. A. artificial B. pioneer C. destination D. essential

77. A. dramatic B. resemble C. inconsistent D. amazing

78. A. departure B. capitalism C. monetary D. contrary

79. A. mysteriously B. originally C. necessarily D. elaborately

80. A. continuous B. malicious C. scandalous D. delicious81. A. attractive B. chocolate C. decorate D. balcony

82. A. departure B. temperature C. centigrade D. agriculture

83. A. qualify B. beautify C. notify D. solidify

84. A. vacancy B. passionate C. malicious D. furniture

85. A. disappear B. memorial C. diplomatic D. presidential

86. A. interview B. processor C. essential D. compliment

87. A. salary B. discrepancy C. presidency D. ecstasy

88. A. consultant B. descendant C. redundant D. relevant

89. A. deficiency B. reference C. conference D. delicacy

90. A. ignorant B. horizon C. amazing D. adjacent

91. A. activate B. terrify C. discover D. normally

92. A. pollen B. police C. polite D. pollute

93. A. forget B. comet C. regret D. direct

94. A. longevity B. photograph C. consider D. uncertainty

95. A. definite B. audience C. entrance D. suppress

96. A. eventually B. capacity C. altogether D. particular

97. A. temptation B. property C. government D. beautiful

98. A. picturesque B. extradite C. interest D. incident

99. A. speculation B. evolution C. explosive sầu D. instrumental

100. A. sensitive B. constant C. atmosphere D. magnetic

101. A. mountain B. maintain C. fountain D. certain

102. A. reply B. appeal C. offer D. support

103. A. answer B. allow C. agree D. deny

104. A compare B. approve sầu C. enter D. pollute

105. A. mother B. relax C. father D. garden

106. A decide B. combine C. apply D. happen

107. A promise B. picture C. listen D. accept

108. A táo bị cắn dở B. Englvà C. shampoo D. grammar

109. A open B. provide C. complete D. prefer

110. A become B. promise C. suggest D. disorder

111. A flower B. exclude C. husb& D. farmer

112. A. doctor B. simple C. castle D. enlarge

113. A. decide B. behave sầu C. offer D. occur

114. A. exciting B. telephone C. tomorrow D. November

115. A. policeman B. cinema C. yesterday D. politics

116. A. hospital B. mischievous C. supportive sầu D. special

117. A. family B. whenever C. obedient D. solution

118. A. biologist B. generally C. responsible D. security

119. A. confident B. important C. together D. exciting

1trăng tròn. A. possible B. university C. secondary D. suitable

121. A. partnership B. thắm thiết C. actually D. attitude

122. A. believe sầu B. marriage C. response D. maintain

123. A. summary B. different C. physical D. decision

124. A. attractiveness B. traditional C. generation D. American

125. A. certain B. couple C. decide D. equal

126. A. attract B. person C. signal D. instance

127. A. verbal B. suppose C. even D. either

128. A. example B. consider C. several D. attention

129. A. situation B. appropriate C. informality D. entertainment

130. A. across B. simply C. comtháng D. brother

131. A. social B. meter C. notice D. begin

132. A. whistle B. table C. someone D. receive

133. A. discuss B. waving C. airport D. often

134. A. sentence B. pointing C. verbal D. attract

135. A. problem B. minute C. suppose D. dinner

136. A. noisy B. buổi tiệc nhỏ C. social D. polite

137. A. restaurant B. assistance C. usually D. compliment

138. A. impolite B. exciting C. attention D. attracting

139. A. obvious B. probably C. finally D. approaching

140. A. waiter B. teacher C. slightly D. toward

141. A. general B. applicant C. usually D. October

142. A. parallel B. dependent C. educate D. primary

143. A. physical B. achievement C. government D. national

144. A. eleven B. history C. nursery D. different

145. A. expression B. easily C. depression D. disruptive

146. A. algebra B. musical C. politics D. apartment

147. A. mechanic B. chemistry C. cinema D. finally

148. A. typical B. favorite C. division D. organize

149. A. computer B. establish C. business D. remember

150. A. conference B. lecturer C. reference D. researcher

*

3. ĐÁPhường ÁN PHẦN TRỌNG ÂM

1. B

2. D

3. C

4. A5. B

6. A

7. A

8. C

9. C

10. A

11. B

12. A

13. D

14. B

15. A

16. C

17. A

18. B

19. C

20. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. A

32. B

33. A

34. D

35. B

36. B

37. A

38. B

39. A

40. B

41. D

42. B

43. C

44. A

45. C

46. C

47. B

48. B

49. B

50. B

51. D

52. B

53. B

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B

59. A

60. A

61. D

62. C

63. D

64. B

65. B

66. C

67. C

68. D

69. B

70. D

71. D

72. C

73. C

74. D

75. B

76. D

77. C

78. A

79. C

80. C

81. A

82. A

83. D

84. C

85. B

86. C

87. B

88. D

89. A

90. A

91. C

92. A

93. B

94. B

95. D

96. C

97. A

98. A

99. C

100. D

101. B

102. C

103. A

104. C

105. B

106. D

107. D

108. C

109. A

110. B

111. B

112. D

113. C

114. B

115. A

116. C

117. A

118. B

119. A

1trăng tròn. B

121. B

122. B

123. D

124. C

125. C

126. A

127. B

128. C

129. B

130. A

131. D

132. D

133. A

134. D

135. C

136. D

137. B

138. A

139. D

140. D

141. D

142. B

143. B

144. A

145. B

146. D

147. A

148. C

149. C

150. D